Опреснителен курс за водачи

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ!

Факултет и колеж – Сливен съвместно със фирма Дидакта-Консулт организират традиционните опреснителни курсове за инструктори на всеки четири години. Тема на курсовете за 2020 година е:

„Иновативни методи в обучението на водачи на МПС. Добри практики в ЕС“

Формата на обучение е смесена (присъствена и дистанционна). Цена за един курсист в група от 10-15 човека е 120 лева. Курсовете се провеждат изнесено в съответното населено място. За допълнителна информация и заявяване на курсове телефони: 0895586545 – Димка Русева 02 8585071 и 0892230948 – Галина Кирилова

С уважение:

Ръководител на курсовете

Красимир Спиров