Преминаване през кръстовища

Видеофилмите са изработени по Проект № BG16RFOP002-2.024-0430-C01 „ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА – НОВО НАЧИНАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“, ФИНАНСИРАН ПО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020  Г.

Може да видите демо версия на видеофилм по-долу:

Преминаване през кръстовище 1