Услуги

Анализ и разработване на система за организация на движението

Услугата включва:

  • Заснемане пътната среда и транспортните потоци във възловите кръстовища на едно населено място;
  • Анализ на интензивността, конфликтните точки, средна скорост;
  • Разработване на проект за система за организация на движението, чрез технически средства, кръгови кръстовища, еднопосочно движение и т.н.

Безопасността на движението по пътищата представлява набор от мерки, насочени към осигуряване на безопасността на всички участници в движението. В градска среда основните проблеми са свързани предимно с организация на транспортните потоци, изследване на тяхната интензивност, конфликтни точки, средна скорост, максимална скорост и др. Известен факт е, че най-големият риск е пресичащите се транспорти потоци, където тежестта на риска е от степен пета. За подобряване на безопасността при пресичащите се транспортни потоци е необходимо същите да бъдат подробно изследвани и детайлно анализирани. По този начин би могло да се предложат мерки за възможни промени в организацията на движението и да се подобрят съществуващите мерки за безопасност.