Учебно помагало по БДП

Изработено по Проект № BG16RFOP002-2.024-0430-C01 „ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА – НОВО НАЧИНАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“, ФИНАНСИРАН ПО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020  Г.
Предлагаме на Вашето внимание Учебно помагало по БДП
Цената на помагалото е 29.00 лв.
Демо версия на учебното помагало по БДП може да свалите от тук