Учебно помагало по теория на управлението по БДП

Изработено по проект №BG16RFOP002-2.024-0430-C01 “ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА – НОВО НАЧИНАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“, ФИНАНСИРАН ПО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020  Г.
Предлагаме на Вашето внимание електронен сборник (учебно помагало)
“Теория на управлението по БДП”

Цената на помагалото е 19.99 лв.

Демо версия на учебното помагало можете да свалите от тук.