ДИДАКТИЧЕСКИ ТЕСТОВЕ И ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ ПО БДП

Изработено по Проект № BG16RFOP002-2.024-0430-C01 „ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА – НОВО НАЧИНАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“, ФИНАНСИРАН ПО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020  Г.
Предлагаме на Вашето внимание Дидактически тестове и интерактивни игри по БДП:
Демо версии на интерактивните игри и тестове могат да бъдат свалени от тук:
 Презентация по безопасност на движението по пътищата в първи клас
 Презентация по безопасност на движението по пътищата във втори клас
 Презентация по безопасност на движението по пътищата в трети клас