Учебник по БДП

Изработено по Проект № BG16RFOP002-2.024-0430-C01 “ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА – НОВО НАЧИНАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“, ФИНАНСИРАН ПО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020  Г.
Предлагаме на Вашето внимание електронен учебник
“Безопасност на движението по пътищата”

Цената на учебника е 29.99 лв.

Демо версия на учебника можете да свалите от тук.