Учебник по теория на управлението по БДП

 Изработено по Проект  №BG16RFOP002-2.024-0430-C01 “ВЪЗПИТАНИЕ НА ТРАНСПОРТНА КУЛТУРА – НОВО НАЧИНАНИЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНЕС“, ФИНАНСИРАН ПО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ’ 2014-2020  Г.
Предлагаме на Вашето внимание електронен учебник
“Теория на управлението по БДП”

Цената на учебника е 59.00 лв.

Демо версия на учебника можете да свалите от тук.