ETSC ПОДКРЕПЯ РАБОТНАТА ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА АКТИВНА МОБИЛНОСТ

ETSC ПОДКРЕПЯ РАБОТНАТА ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА АКТИВНА МОБИЛНОСТ

Category : Новини

ETSC се свързва с 15 организации, за да призове създаването на нова „интергрупа“ на Европейския парламент, която да работи за устойчива и безопасна активна мобилност.

Интергрупите са неофициални работни групи на евродепутатите, организирани около теми от общ интерес, които може да не са добре обхванати от официалните комисии. 52 евродепутати от целия политически спектър досега заявиха, че ще подкрепят интергрупа.

Ролята на ETSC ще бъде да консултира групата как текущото преминаване към по-устойчиви и здравословни видове транспорт може да се извърши по начин, който подобрява безопасността за всички.

Надяваме се, че групата ще разгледа области, включително бъдещата транспортна стратегия на ЕС, Стратегията за градска мобилност и технологични въпроси като прилагане на нови стандарти за безопасност на превозните средства, C-ITS и автоматизация.

Депутатите, желаещи да подкрепят новата група, се насърчават да отпечатват и подписват декларация, която може да бъде изпратена по имейл до Фабиан Кюстер в Федерацията на европейските колоездачи до 12 декември. Окончателното решение за това кои предложени групи дават зелена светлина ще бъде взето в следващите месеци от Конференцията на председателите на Европейския парламент.

Източник: etsc.eu


Log out of this account

Leave a Reply