Category Archives: Новини

Министър Денков за атестацията: Всеки ще има избор

Category : Новини

Просветният министър отговаря на притесненията на преподавателите за новите правила
При отрицателна атестация ще се дадат 2 години преподавателят да “поправи” оценката си, казва министър Денков.

Напрежението в университетите покрай предложените нови национални правила за атестация на преподавателите и актуализирани минимални изисквания за академично израстване се покачи повече дори и от февруари, когато просветният министър Николай Денков обяви курс към сливане на висши училища. Доценти и професори определиха промените за невъзможни за изпълнение, а ректори и политици оспориха начина, по който те се прокарват юридически, съзирайки в него погазване на академичната автономия. Огромно е недоволството и от факта, че изпълнението им става условие вузовете да получат 20 млн. лв. за заплати. Ще загубят ли масово преподавателите длъжностите си заради новите изисквания, или те просто “не се разбират” правилно от гилдията? Пред в. “Сега” акад. Денков отговаря на основните тревоги на гилдията.

Защо се дава предимство на Scopus и Web of Science

“Науката, с изключение на много малко области, е интернационална и практиката е научните резултати да се оценяват от независими рецензенти. Scopus и Web of Science включват списания във всички научни области, които осигуряват висок стандарт на рецензиране. За съжаление, в българските издания този стандарт невинаги се спазва. Поради това част от тях не успяват да влязат в Scopus и Web of Science”, казва министър Денков. Затова усилията са да се стимулират учените да публикуват в чуждестранни издания с високи стандарти, като в същото време се подпомогнат и български издания да повишат стандарта си и да влязат в международните бази данни. “През последните 10 г. има редица български списания, които са включени в международните бази данни, като част от тях и в по-специфичните области – напр. свързани с езикознанието и българистиката”, посочва той.

Що се отнася до преподавателите по чисто български дисциплини – като право, български език и литература и др., министърът дава уверение, че минималните изисквания за техните специални направления ще бъдат адаптирани така, че да отчетат коректно тяхната специфика. “Ще бъдат включени ректори и преподаватели от съответните области, които познават много добре тези научни области и имат авторитет в академичната общност, така че тя да се довери на техните решения”, казва той.

Колко скъпо е участието в престижните журнали?

“В огромното болшинство от списанията, реферирани в международните бази данни, не се изисква заплащане за публикуване на статии. Заплаща се само за т.нар. отворен достъп до публикациите. Това не е препятствие да се публикува в повечето списания, тъй като отвореният достъп не е задължително условие за публикуване на качествени статии. Така че този довод е измислен и не съответства на истината”, казва акад. Денков.

Учени или преподаватели?

Защо новата методика дава превес на научната дейност, а не на преподавателската? “По закона за развитие на академичния състав кандидатите за академични длъжности трябва да изпълняват минимални изисквания за академично израстване по наукометрични показатели или по такива за художествено-творческа или спортна дейност. Учебната дейност също се отчита, но по друг начин. Минималните изисквания, които обсъждаме, са специално за наукометричните показатели – така, както изисква законът. Т.е. ние изпълняваме изискванията на закона. При атестацията имаме допълнителни минимални изисквания, свързани с учебната работа, с оценката на студентите и други критерии според закона за висше образование”, обяснява министърът.

Колко тежки са новите изисквания?

Преподаватели твърдят, че макар минималните изисквания да не се завишават много количествено – като точки, качествено завишаването е голямо. Сега в някои направления, например икономика, се дават повече точки за публикации в нереферирани бази данни, а в бъдеще от това ще може да се получат само 20 точки. Акад. Денков обаче посочва, че има завишение при качеството само за тези, които досега са използвали критерии, свързани с неособено високо качество на публикуването. “В крайна сметка ние искаме да повишим качеството на преподавателите и качеството на тяхната научна дейност. Няма противоречие в това отношение. Според новите минимални изисквания, освен в изданията, в които са свикнали, преподавателите ще трябва да публикуват и в други списания с по-висок стандарт в съответните научни области. Всеки преподавател ще трябва да избере дали да публикува много на брой статии, както досега, в изданията, с които е свикнал, или да публикува много по-малък брой статии, които му дават повече точки, в издания, които имат по-висок международен авторитет в науката”, обяснява той.

Може ли да има количествени измерители в хуманитарните направления?

“Има редица показатели като квартилите на списанията, коефицентът K, който отчита цитируемостта в дадена област, специфичните бази данни и други, които позволяват да се отчете спецификата на всяка една област, включително и в хуманитарните. Мит е, че в базите данни Scopus и Web of Science няма списания в областта на хуманитарните и социалните науки. Има много такива списания, включително и български”, казва министър Денков. Затова призивът му към колегите от тези области е в бъдеще да се опитат да използват тези списания.

Министърът уверява, че крайните показатели и критерии, включително и точките за тях, ще бъдат уточнени в хода на общественото обсъждане с участието на ректорите, които са специалисти в съответните области и познават добре техните специфики. След приключване на общественото обсъждане ще има 1 месец – до 30 юни т.г., в който работната група ще прегледа внимателно всички постъпили предложения. “Вярвам, че ще се намери правилният баланс за всички професионални направления”, казва той.

Относно списъка с научни издателства, който ректори питат защо не е предварително оповестен, министърът посочва, че той ще бъде предоставен на работната група, която подготвя промените. “Става дума за международни издателства, които имат високи стандарти за публикуване”, казва той.

Ще трябва ли учените да се пререгистрират в НАЦИД?

Министърът посочва, че предложените промени предполагат запазване на завареното положение, т.е. няма да се налага пререгистриране. По сегашните закони за висшето образование и за развитие на академичния състав също няма изискване за задължителна регистрация. Няма други последствия за тези, които не са регистрирани в НАЦИД, освен че не могат да участват в научни журита. “В работната група по промените в закона за висше образование, в която участват ректори и представители на висши училища, ще обсъдим дали да въведем и други последствия от липсата на регистрация”, казва акад. Денков.

Как за 1 година може да се поправи отрицателна атестация?

“Съгласен съм, че преподавателите трябва да имат повече време. Вероятно в крайния документ срокът ще бъде променен на 2 години. Това трябва да бъде решение на работната група, която ще утвърди крайния вариант на изискванията за атестиране”, уверява акад. Денков.

За тежестта на студентското мнение

Няма ли опасност преподаватели, които държат на качеството и пишат слаби оценки, но са блестящи учени, да получат несправедливо отрицателна оценка от студентите си? “Студентското мнение задължително трябва да се включи, защото това е изискване на закона за висшето образование. То обаче няма решаваща роля при атестацията на преподавателите. Тежестта му е относително малка спрямо основните показатели – учебната и научната дейност. Ако един преподавател има положителна оценка за учебна и научна дейност, а отрицателна от студентското мнение, той ще получи положителна оценка”, посочва министърът.

 


Поздрави за сезона от ETSC

Category : Новини

Тъй като 2021 г. наближава края си, бихме искали да използваме възможността да благодарим на нашите поддръжници, членове, спонсори и приятели, че ни помогнаха да се застъпваме за по-безопасни пътища.

Като малко напомняне, ето някои от нашите акценти от последните дванадесет месеца:

Започнахме годината с положителна нотка с новините от британско и белгийско проучване, което установи, че положителните послания за пътна безопасност са по-ефективни от тактиките за страх. Това е добре да се има предвид в година, когато отново сме бомбардирани с негативни новини.

Добрите новини продължиха, тъй като ранните знаци от Брюксел подсказваха, че ограничението за скорост от 30 км/ч в целия град има положително въздействие върху средните скорости и нараняванията. Актуализация от септември потвърди първоначалните положителни резултати.

През март нов доклад от ETSC представи остарялото и непоследователно състояние на годност за провеждане на оценки в целия ЕС. Повечето страни все още смятат възрастта за най-важния фактор, когато специфичните медицински състояния, злоупотребата с вещества, епилепсията и диабетът са по-важни. Време е за тотално преосмисляне.

По време на седмицата за пътна безопасност през май, ETSC се присъедини към писмо до евродепутатите, призоваващо за по-смели действия при несъобразена скорост, все още един от най-големите убийци по нашите пътища. Парламентаристите направиха, както поискахме, като призоваха за действие по въпроса в основен доклад за пътната безопасност, подписан през октомври. Ще постигне ли ЕС това? Гледайте това пространство.

Обучаването на политиците относно рисковете за пътната безопасност винаги е била една от ключовите задачи на ETSC. Но тази година поехме ролята си в образованието крачка напред, като разработихме изчерпателен набор от инструменти за специалисти по образование по пътна безопасност, за да разработят курсове за деца и млади хора.

Но преподаването на пътна безопасност е само част от запазването на безопасността на нашите млади хора по пътищата. Нашият най-нов доклад на индекса за ефективност на пътната безопасност разгледа всички основни области за действие.

Създаването на положителна промяна в пътната безопасност може да бъде дълъг процес. Днешните студенти все още бяха по пелените си, когато ETSC започна да се застъпва за интелигентно подпомагане на скоростта като ключова технология за безопасност на превозните средства за намаляване на смъртните случаи и нараняванията. Е, миналия месец Европейският съюз най-накрая публикува нови законови изисквания за монтиране на ISA във всички нови модели автомобили от следващото лято. Минималните изисквания не са всичко, което се надяваме, че ще бъдат, но въпреки това това е стъпка напред за пътната безопасност и първо в света.

Понякога е добре да погледнете на нещата по нов начин. Затова приветствахме публикуването от Европейската комисия миналия месец на нов анализ на смъртните случаи по пътищата, който показа кои видове транспорт причиняват най-голяма вреда. Надяваме се, че това е началото на голяма промяна, която дава приоритет на онези уязвими (и ценни) участници в движението, които не причиняват вреда на другите, но помагат за подобряване на здравето и намаляване на замърсяването и задръстванията в нашите градове.

И накрая, беше добре тази есен да се срещнем лице в лице в малки групи, за да говорим за някои от най-иновативните решения на предизвикателствата на ЕС за пътната безопасност. Мина твърде дълго! Ние успяхме, като част от финансирания от ЕС проект за обмен на пътна безопасност, да предприемем няколко учебни посещения, за да покажем на политиците от нашите партньорски страни някои примери за най-добри практики в Холандия и Испания. Да се ​​надяваме, че 2022 г. ще донесе повече възможности за лична среща.

С топли пожелания,


САЩ искат задължителна технология за предотвратяване на шофиране в нетрезво състояние в новите превозни средства до 2026 г

Category : Новини

САЩ искат задължителна технология за предотвратяване на шофиране в нетрезво състояние в нови превозни средства до 2026 г

Съединените щати могат да бъдат настроени да надскочат Европейския съюз по отношение на изискванията за технология в автомобилите за намаляване на шофирането в нетрезво състояние.

Неотдавна приетият от президента Байдън водещ инфраструктурен пакет съдържа изискване производителите на автомобили да монтират системи за наблюдение на нови превозни средства, за да спират водачите в нетрезво състояние, да поемат волана. Технологията, която ще се използва, тепърва ще се определя.

Смята се, че една трета от смъртните случаи при трафик в САЩ са свързани с шофиране в нетрезво състояние. В ЕС тази цифра се оценява на 25%.

В ЕС всички нови превозни средства трябва да бъдат проектирани така, че да позволяват стандартизирана връзка с блокиране за алкохол до следващия юли. Но блокиращо устройство за алкохол се монтира само в определени страни, когато се изисква от съд или когато оператор на автопарк реши да инсталира такива устройства.

Освен това някои държави изискват блокиране на алкохол на определени категории превозни средства, като автобуси. Новото изискване на САЩ за нови превозни средства изглежда е много по-далечно, тъй като технологията ще трябва да бъде монтирана на всички нови автомобили.


Хърватия увеличава глобите за превишена скорост и променя правилата за движение за електронни скутери

Category : Новини

Хърватия увеличава глобите за превишена скорост и променя правилата за движение за електронни скутери

Глобите за превишена скорост ще бъдат удвоени в Хърватия и ще бъдат направени промени в правилата за движение, за да се установят правила за ползвателите на микромобилни превозни средства, като електронните скутери, според съобщение на вицепремиера на Хърватия по-рано този месец.

Глобите за превишена скорост ще се увеличат от около 65 евро днес на 130 евро. Министърът каза, че 38% от загиналите по пътищата тази година са в резултат на несъобразена скорост.

Промените в кода на магистралата ще позволят на електронните скутери да се карат по велосипедни пътеки или алеи и дори по тротоари, стига ездачите да вземат изцяло предвид другите участници в движението.


Правителството на Литва обяви промени в правилата за пътна безопасност в страната, които ще бъдат приложени на два етапа през следващата година

Category : Новини

От 1 януари Литва ще въведе системата за аварийни коридори за по-лесен достъп до аварирали превозни средства по време на натоварен трафик. Системата, която вече е внедрена в Полша, Белгия, Германия и други страни от ЕС, може да ускори реакцията при извънредни ситуации и да спаси животи.

Системата беше фокус на проекта REVIVE на ETSC за подобряване на реакцията след сблъсък беше представена на редица срещи по проекта на международни експерти.

От 1 юни Литва ще въведе улици с приоритет за велосипеди, които се използват в Холандия и Белгия от няколко години. Велосипедните улици ще бъдат обозначени със специален знак, като могат да се изпълняват и по улици със забавен смесен трафик на моторни и немоторни превозни средства. Максималната скорост на велосипедна улица ще бъде 30 км/ч, изпреварванията няма да бъдат разрешени, а велосипедистите ще могат да карат по средата на пътя. Правителството казва, че мярката ще позволи по-ефективно планиране на безпроблемна мрежа от велосипедни алеи, където няма възможност за изграждане на отделни велосипедни алеи или алеи. В Холандия такива улици използват червен асфалт, за да изглеждат като големи велосипедни алеи и показват, че колите са „гости“ на улицата. Такива улици също са част от голяма и обширна мрежа от велосипедни пътеки.

Литовски експерти участват в проекта на ЕС за обмен на пътна безопасност, финансиран от Европейския парламент и управляван от ETSC от името на Европейската комисия. При неотдавнашно проучвателно пътуване до Холандия литовските експерти успяха да видят в действие обширната велосипедна мрежа – включително улиците с приоритет на велосипеда.


Правителството на Обединеното кралство може да започне разследване на пътни сблъсъци

Category : Новини

Нов „разследващ клон“, посветен на извличането на поуки от пътнотранспортни сблъсъци, включително тези, включващи самоуправляващи се превозни средства, може да бъде създаден по планове, разкрити от правителството на Обединеното кралство миналия месец.

Министерството на транспорта (DfT) започна консултация по предложения за създаване на клон за разследване на пътни сблъсъци (RCIB), който би работил подобно на независими органи, които вече съществуват за въздушни, морски и железопътни сблъсъци.

Клонът за разследване на въздушни аварии (AAIB) в Обединеното кралство работи от 1915 г., докато клонът за разследване на морски аварии (MAIB) и клонът за разследване на железопътни аварии (RAIB) работят съответно от 1989 и 2005 г.

RCIB ще провежда тематични разследвания и ще изследва конкретни опасни инциденти, за да установи причините за сблъсъците и да направи независими препоръки за безопасност, за да помогне за по-нататъшното подобряване на пътната безопасност в цялата страна.

ETSC казва, че задълбочено, независимо разследване на сблъсък ще бъде от съществено значение за въвеждането на автоматизирани и автономни превозни средства и многократно призовава ЕС да създаде Агенция за пътна безопасност, която да наблюдава задачата. Понастоящем задълбочено разследване на катастрофи е изключително ограничено в целия ЕС – и основна информация, като например кои характеристики на превозното средство са били активни по време на сблъсъка, е много трудни за извличане.

Миналия месец холандска правителствена агенция обяви, че е извлякла успешно огромни количества данни от превозно средство Tesla като част от задълбочено разследване на катастрофа. Но ETSC казва, че подобна информация трябва да бъде много по-лесна за извличането от следователите на катастрофи от всички видове превозни средства.


Белгия приема федерален план за пътна безопасност Vision Zero

Category : Новини

Белгийското правителство обяви нов федерален план за пътна безопасност, който се опитва да се справи с няколко ключови проблема, включително превишена скорост и разсеяно шофиране.

Пътният кодекс ще бъде променен, за да даде приоритет на ходенето пеша, колоезденето и обществения транспорт пред личните превозни средства.

Правителството иска да се справи с използването на мобилни телефони по време на шофиране със законови промени, които позволяват автоматизирано откриване на употребата на телефон зад волана.

Ще бъдат разгледани и негативните ефекти от шофирането под въздействието на предписани лекарства, като се планира въвеждането на етикети, които ясно да предупреждават за рисковете за шофиране след прием на лекарства.

Правителството също така иска да използва интелигентни камери, включително камери за време и за разстояние, за да гарантира по-стабилно прилагане на високорискови нарушения и да увеличи вероятността шофьорите да бъдат изправени пред правоприлагаща дейност – което може да окаже влияние върху спазването като цяло. Посочената цел е да се проверява всеки трима шофьори всяка година.

Програмата ще се изпълнява от трите белгийски региона: Фландрия, Валония и Брюксел и ще има подкрепата на тримата министри на правосъдието, вътрешните работи и мобилността. Новият план има за цел да достигне „Визия нула“ до 2050 г.

 

Швейцарското правителство си поставя за цел максималните 100 смъртни случая по пътищата годишно до 2030 г


Официално публикувани спецификации на Intelligent Speed Assistance

Category : Новини

  • November 17, 2021
  • News
  • Първият в света регулаторен стандарт за технологията Intelligent Speed ​​Assistance е публикуван в официалния вестник на Европейския съюз, последната правна стъпка преди задължителното монтиране в нови типове превозни средства от следващия юли.
  • ETSC призовава производителите на превозни средства да надхвърлят минималните изисквания на законодателството, за да увеличат максимално огромните потенциални ползи за безопасността на технологията.
  • До следващата година Европейският съюз ще има далеч най-строгите стандарти за безопасност на превозните средства в света със системи, включително Advanced Emergency Braking (AEB), Emergency Lane Keeping Assist (ELKS), разпознаване на сънливост и разсейване и Intelligent Speed ​​Assistance (ISA). ) всички задължителни. До 2024 г. всеки нов автомобил, продаван в ЕС, ще трябва да бъде оборудван с тези технологии.
  • Изискванията позволяват да се монтират няколко различни типа ISA система. По закон всеки тип система трябва да може да бъде отменен и да позволява на водача да изключи системата за времетраенето на текущото пътуване.

Млади шофьори: призовават ЕС да въведе ограничения за алкохол и наркотици с нулева толерантност и дипломирани шофьорски книжки 28 October 2021

Category : Новини

Брюксел – Европейският съвет за безопасност на транспорта (ETSC) призовава Европейския съюз да подобри безопасността на младите шофьори чрез промени в шофьорските книжки, наред с други мерки, тъй като новите данни показват, че младите участници в движението на възраст от 15 до 30 години представляват една четвърт от всички загинали по пътищата

В доклад, публикуван днес, ETSC казва, че през 2019 г. 5182 млади хора са загинали при пътни сблъсъци в 25-те държави от ЕС, за които има налични данни. Смъртните случаи по пътищата сред младите хора на възраст от 15 до 30 години в ЕС представляват около една пета от смъртните случаи от всички причини в тази възрастова група.

 

Около 40% от смъртните случаи по пътищата в ЕС се случват при сблъсъци, в които участват един или повече млади шофьори или моторни мотоциклети на две колела

 

Тези общи числа прикриват огромно неравенство между половете. В доклада се казва, че мъжете представляват 81% от всички смъртни случаи по пътищата сред младите хора на възраст 15-30 години. Големи разлики между мъжката и женската смъртност по пътищата остават дори след като се вземе предвид фактът, че мъжете карат повече от жените.

Авторите казват, че докато младите хора сами по себе си са високорискова група, повечето млади хора не шофират умишлено небезопасно. Рисковете, свързани с младите шофьори и ездачи, произтичат от неопитност, незрялост и начин на живот, свързани с тяхната възраст и пол. Данните показват, че колкото по-млад човек започне неограничено самостоятелно шофиране, толкова по-вероятно е той или тя да претърпи фатален сблъсък, особено ако е под 18 години.

Системите за дипломирани шофьорски книжки са оценени от редица проучвания, които показват намаляване на сблъсъците. Такива системи поставят допълнителни ограничения за по-младите шофьори през първите години на шофиране, позволявайки им да придобият опит, като същевременно намаляват определени ситуации с висок риск.

Младите хора, особено мъжете, също са свръхпредставени, когато става въпрос за смъртни случаи по пътищата, свързани с шофиране в нетрезво състояние и наркотици. Налагането и затягането на законовите граници на концентрацията на алкохол в кръвта и подобрената помощ за тези, които живеят с идентифицирани проблеми с алкохола и други наркотици, могат да помогнат за предотвратяване на тези смъртни случаи.

В момента Европейската комисия преразглежда правилата за издаване на шофьорски книжки, като се очаква актуализирано правно предложение през следващите 18 месеца. ETSC също така призовава Европейската комисия да препоръча ограничение за шофиране в нетрезво състояние, определено ефективно на нула (приложено на 0,2 g/l концентрация на алкохол в кръвта) – мярка, която е особено важна за по-младите шофьори. Що се отнася до шофирането на наркотици, ETSC също би искал да види общоевропейска граница на нулева толерантност към незаконните психоактивни лекарства

 

Пълният доклад може да бъде изтеглен от https://www.etsc.eu/PinFlash41


Партньори на ETSC по нов проект, разглеждащ методите за оценка на „годността за шофиране“

Category : Новини

  • 1 септември 2021 г.
  • Новини

Нов изследователски проект, финансиран от ЕС, наречен „Panacea“, включващ 16 партньорски организации в цяла Европа, ще разглежда методите за оценка в реално време за годността за шофиране сред професионалните шофьори.

Проектът ще изпробва нови технологии и системи с шофьори на градски автобуси в Швеция, таксиметрови шофьори и куриери в Гърция и шофьори на камиони и автобуси в Испания.

Мащабният тригодишен проект има за цел да разработи система, която да следи годността за шофиране преди и по време на задачи за шофиране и ще разработи базирани в облак решения за водачи, оператори и правоприлагащи органи.

Научете повече на новооткрития уебсайт на проекта на адрес: www.panacea-project.eu.

Можете също да следите проекта в Twitter и LinkedIn.