Месец: ноември 2019

След многото ПТП-та: Стратегията за безопасност на движението предстои да се разработи от 2021 до 2030

Category : Новини

Стратегия за безопасност на движението по пътищата в хоризонт 2021 – 2030 г. предстои да бъде разработена на базата на Доклада за състоянието на безопасността на движението по пътищата в Република България на Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”. Агенцията публикува на 19 септември за обществено обсъждане документа. В него се съдържа План за действие, разработен на база извършения анализ, както и конкретни мерки и действия, които ангажираните институции следва да предприемат.

Планът за действие съдържа 127 мерки отнесени към шест области – Регулаторна нормативна и институционална рамка; Поведение на участниците в движението по пътищата; Контролна дейност; Пътна инфраструктура; Автомобилен парк; Спешна медицинска помощ.

По данни от доклада на европейско ниво, през изминалите десетилетия безопасността на пътя се подобрява значително, но въпреки това броят на смъртните случаи и нараняванията все още е твърде висок. Броят на загиналите по пътищата на ЕС се е понижил само с 1 процент през изминалата 2018 г., и с 4 процента през последните пет години, показва годишният доклад на Европейския съвет за безопасност на транспорта за индекса за безопасност на движението по пътищата.

По данни на МВР през изминалата 2018 г. в страната са регистрирани 6 684 ПТП със 611 загинали и 8 466 ранени (6 478 леко и 1 988 тежко). За сравнение през 2017 г. ПТП с пострадали лица са били 6 888. От загиналите през 2018 г. 611 са участници в движението, 315 са водачи (51,55 процента), 172 са пътници (28,15 процента), 123 са пешеходци (20,13 процента); 1 е работник на пътя (~0,16 процента).

За първите шест месеца на 2019 г. са настъпили 2 896 ПТП с пострадали лица, при които са загинали 254 и са ранени 3 653 участника в движението. Средното разпределение на ПТП с пострадали лица през 2018 г. е по 239 ПТП на областна дирекция на МВР (ОД МВР) при общо 6684 инцидента на територията на 28 Областни дирекции на МВР. Най-много ПТП са настъпили на територията на ОД МВР Пловдив – 919, на СДВР – 798, и Варна – 728.

В доклада са представени още данни за дяловото разпределение на ПТП за републикански пътища, общински пътища и улици: от общия брой ПТП 6 684: 348 ПТП са настъпили по общински пътища (5.3 процента), 2 136 ПТП са настъпили по републиканските пътища (31.9 процента), 4 200 ПТП са настъпили в границите на градове и села (62.8 процента).

И през 2018 г. се запазва тенденцията за по-голям брой ПТП в населените места (4 207 – 62.94 процента от всички ПТП). В границите на населените места е и най-големият дял на ранените (57.29 процента от всички ранени). В градовете спрямо селата пътните инциденти и ранените са седем пъти повече, а загиналите са близо три пъти повече. Най-голям дял на загиналите (56.3 процента от всички загинали) се отбелязва по републиканските пътища.

В класификацията на най-вероятните причини за настъпване на пътни произшествия на първо място се нареждат нарушенията на водачите с 6 470 ПТП (96,80 процента от всички 6 684 ПТП), като най-голям брой ПТП с нарушение на водач са настъпили по причина “скорост”, по-конкретно поради несъобразена с пътните условия скорост (1 107 ПТП със 142 загинали и 1 459 ранени).

Близо 2,5 млн. са активните шофьори в България. Според данните на статистиката човешкият фактор е сред основните причини за настъпване на пътно-транспортни произшествия, като за 2018 г. голямата част от регистрираните ПТП в България са докладвани като настъпили вследствие на човешка грешка, сочи докладът.

През 2018 г. в резултат на ПТП са загинали 35 и са ранени 1 132 деца. Броят на загиналите и ранените деца-пътници в ППС през 2018 г. е намалял спрямо предходната година (съответно с -4 и с -49). Загиналите и ранените деца-пешеходци са се увеличили (съответно с 4 и с 33). Броят на загиналите през 2018 г. деца-пътници (23) съставлява 65,71 процента от всички 35 загинали при ПТП през годината деца и 13,37 процента от всички 172 загинали пътници. Отчита се задържане на високия дял (65,71 процента при 75,00 процента през 2017 г.) на загиналите деца-пътници, показващо все още ниска култура на поведение на водачите, в чиито ППС пътуват деца, а така също и на водачите като цяло, тъй като вината за ПТП не във всички случаи е на водача на ППС, в което пътува детето, се отбелязва в доклада.

Обобщеният план за действие, изготвен от Държавна агенция “Безопасност на движението по пътищата”, предвижда промени в нормативната и институционалната рамка като част от тях са създаване на легална дефиниция за понятието “безопасност на движението по пътищата”, както и конкретизиране на задачите на структурите, участващи в изпълнението на политиката за БДП и изпълнение на препоръките на Функционален анализ на политиката по пътна безопасност.

В областта на поведението на участниците в движението по пътищата се посочва, че трябва да се усъвършенства системата за обучение на преподавателите на шофьорите, както и разработване на нов набор от изпитни въпроси за кандидат-шофьорите с по-силно изразена насоченост към практиката. До 2020 г. се предвижда регламентиране и поетапно въвеждане на автоматични системи за управление, предназначени да предотвратят управлението на МПС с наличие на алкохол в кръвта над законово допустимото.

При контролната дейност планът предвижда разширяване на обхвата на правомощията на общините в посока осъществяване на контрол по отношение на състоянието на пътните настилки, съоръжения, маркировка, сигнализация. Също и подобряването на събираемостта на глобите и повече бързина при връчването на електронни фишове. Предвижда се още и създаването на единен център за обработка на нарушенията.
Част от изводите в доклада са, че съотнесено към нивото в ЕС общата транспортна инфраструктура на страната като цяло е с незадоволително качество. Въпреки предприетите през последните години мерки, подобрението на цялостното състояние на пътищата все още не е с необходимата ефективност. Около 1/3 от републиканската пътна мрежа е с незадоволително качество на настилката, пише в доклада, цитиран от БТА.

Освен това пътеуказателната система, разглеждана от гледна точка на организация на движението – маркировка и сигнализация, е в незадоволително състояние, се посочва в документа. Според него липсват противозаслепителни съоръжения по пътищата, както и цялостно изградена интелигентна транспортна система за управление на трафика – под формата на единен контролен център. Липсата на достатъчен финансов ресурс за изграждане и поддържане на пътната инфраструктура е съществен проблем, който изисква наличните средства да се разходват оптимално и с максимален ефект върху състоянието на пътната мрежа и БДП, допълват от агенцията.

По отношение на Медицинската помощ от ДАБДП посочват, че няма достатъчно обучени парамедици. Както и, че съществува фактическа неравнопоставеност на населението на страната по отношение на времето за достъп до спешна медицинска помощ. Системата за спешна медицинска помощ не разполага с ясно регламентирани и обезпечени възможности за ползване на специализиран санитарен транспорт за труднодостъпни региони (въздушен, високопланински верижен и др.), се отбелязва в доклада. Съществуващите спешни отделения не са добре обезпечени кадрово, технологично и финансово, е друг извод на агенцията.

Агенцията прави изводи и за автомобилния парк у нас, за който пише, че е със средна възраст от над 18 години и въпреки тенденцията за постепенно подновяване все още остава твърде стар. Над 80 процента от ремонтите на автомобили се извършват от нерегистрирани сервизи, посочват от ДАБДП в своите изводи и допълват, че най-честите технически неизправности, които водят до произшествие, са спукване на гума и повреда в спирачната уредба. Също така в изводите се казва, че България значително изостава по отношение на използването на екологични, сигурни и икономични автомобили.

Източник: www.dnes.bg


Заслуги на Жак Ширак относно безопасността на движението по пътищата

Category : Новини

DAVOS/SWITZERLAND, 26JAN05 – Jacques Chirac, President of France (on the screen) addressing Klaus Schwab, Founder and Executive Chairman, World Economic Forum (on stage), captured during the session ‘Special Message’ at the Annual Meeting 2005 of the World Economic Forum in Davos, Switzerland, January 26, 2005. Copyright by World Economic Forum swiss-image.ch/Photo by Remy Steinegger +++No resale, no archive+++

Френската асоциация на член на ETSC Prévention Routière отдаде почит на бившия френски президент Жак Ширак, който почина миналия месец, приветствайки своята „ангажираност и смелост“ за подобряване на пътната безопасност във Франция.

След преизбирането на Ширак през 2002 г. той обяви, че пътната безопасност ще бъде един от трите основни приоритета на втория му мандат

В рамките на една година нов закон за пътна безопасност внесе обширни промени, включително временни лицензи за млади шофьори и мрежа от автоматизирани камери за скорост.

Според доклад на ОИСР за скоростта и риска от катастрофи, публикуван миналата година, между 2002 и 2005 г. смъртните случаи по пътищата във Франция намаляват с 25-35% в селските райони, 38% на градските магистрали и 14% на градските пътища.

През десетилетието 2003-13 камери за скорост предотвратиха смъртта на 23 000, според Sécurité Routière.

Източник:


Необходимо е повече правоприлагане, за да се намали намаляването на безопасността на холандските магистрали

Category : Новини

Холандските магистрали стават все по-малко безопасни, сочат проучвания на SWOV, Холандския институт за изследвания на пътната безопасност.

Броят на смъртните случаи на магистралите нарасна до 81 през 2018 г., което е най-високата цифра за повече от десетилетие. Общият брой на сблъсъците се е удвоил за пет години, от 17 000 през 2014 г. до над 38 000 през 2018 г.

SWOV в нов доклад заяви, че основните причини за сблъсъците са превишена скорост и разсеяността на шофьорите.

Организацията заяви също, че отчасти е виновно отмяната контрола на прилагането правилата на движението по пътищата в Холандия, тъй като приоритетът се е насочил към засичане на престъпници или неплатци на глоби, а не за прилагане на по-безопасни пътни правила.

Броят на хората, спрени от пътната полиция, падна до около 20 000 през 2017 г. През 2006 г. повече от 100 000 шофьори бяха спрени от пътя и получиха предупреждения или глоби.

Директорът на SWOV, Петер ван дер Кнаап, заяви пред нидерландския вестник NRC, че влошаването на пътната безопасност е „тревожно развитие“. Той призова полицията да извърши повече пилотирани проверки на скоростта и агресивното шофиране, вместо да разчита на камери.

„Изпълнението на магистралите е абсолютно задължително, но това не е приоритет от години“, каза той. „Ако искате да направите магистралите по-безопасни, броят на проверките и нивото на надзор наистина трябва да се увеличат.


Румъния въвежда по-строги санкции за използване на телефон зад волана

Category : Новини

В рамките на два дни, след въвеждането на новите правила за разсеяно шофиране, които влизат в сила в Румъния този месец, според официалните данни полицията е издала 310 глоби.

Новите правила, които обхващат обажданията и изпращането на съобщения, но също така и новите тенденции като заснемане и правене на снимки по време на шофиране, включват значителни глоби от около 200 евро и наказателни точки за лицата, които нарушават закона.

Шофьорите, хванати да използват телефона си едновременно с извършване на друго нарушение, ще натрупат повече точки и по-високи глоби и могат да бъдат изправени пред 30-дневна забрана за шофиране.

Източник: etsc.eu


Объркването на водача по отношение на различните внедрения на системи за помощ на водача се нуждае от разяснения

Category : Новини

Липсата на пълна стандартизация на контрола на превозното средство и интерфейса на водача със системи за помощ на водача означава, че често има дефицит на „човешки фактори“, при който водачите са принудени да използват системи, които не е задължително да разбират напълно, според нов доклад за PACTS, ETSC Член основател от Великобритания.

Появата на повече автоматизация на превозните средства може да доведе до по-лоши резултати и са необходими спешни действия, за да се предотврати това да се случи, според авторите, Шон Хелман от TRL и професор Оливър Карстен от университета в Лийдс.

Докладът обхваща съществуващите системи като автоматичен круиз контрол (ACC) и автоматизирано аварийно спиране (AEB), като посочва значителни разлики между възможностите на системата и работата, които биха могли да създадат объркване, особено когато шофьорите превключват превозни средства.

Докладът също така подчертава, че ръководствата за употреба на автомобили влошават проблема с дългогодишни обяснения на множество обстоятелства, когато една система може да се активира, когато не е необходима, или може да не се активира, когато е необходимо.

Тези проблеми могат да представляват сериозни рискове за безопасността, когато на пазара се появят по-напреднали автоматизирани системи, които изискват предаване на пълен контрол на автомобила от автоматизираната система до водача, т.е. автоматизация на ниво 3.

Изтеглете доклада „Какво прави колата ми?“ Тук: http://www.pacts.org.uk/2019/09/pacts-launches-new-report-what-does-my-car-do/

Източник: etsc.eu


Аварийните коридори, стигнаха и до Полша

Category : Новини

Полша е осмата европейска държава, която прилага система за „авариен коридор“, за да изчисти пътя на аварийните превозни средства по задръстваните пътища.

Системата, за която е доказано, че намалява времето за реакция с 4 минути и увеличава процента на оцеляване с 40%, вече се използва в Австрия, Чехия, Германия, Унгария, Люксембург, Словения и Швейцария, но не е широко известна извън тези държави.

Системата беше акцент на проекта REVIVE на ETSC за подобряване на реакцията след сблъсък и беше представена на редица срещи на международни експерти по проекта. Видеозапис на ETSC, обясняващ системата, също беше видян от повече от половин милион души в социалната медийна платформа Facebook.

Тези дискусии допринесоха Чешката република да приведе в съответствие правилата си за авариен коридор с други страни. Преди страната изискваше шофьорите да формират коридора до най-дясната лента за движение, но сега тя премина на лявата страна в съответствие с другите европейски страни, които използват системата. Разбирането на ETSC е, че решението на Министерството на транспорта на Полша да въведе системата също е повлияно от работата на ETSC по популяризирането му.

Полското правителство произведе интерактивен филм на полски и английски език, за да популяризира новата система за водачите. http://www.zyciemapierwszenstwo.pl/

Източник: etsc.eu


Германският парламент отхвърля 130 км / ч ограничение по магистралите

Category : Новини

Предложението на зелените депутати за въвеждане на национално ограничение за максимална скорост от 130 км / ч по магистралите в Германия беше отхвърлено при гласуване в Бундестага по-рано този месец.

В доклад, публикуван по-рано тази година, правителствената комисия включи ограничението като една от редица възможности за намаляване на емисиите на парникови газове в транспортния сектор.

Анализът на данните от новинарската организация Der Spiegel установи, че мярката може да предотврати 140 смъртни случая всяка година.

Същевременно германският министър на транспорта Андреас Шеер изключи подобна мярка, като я нарече „нереалистично искане“ и „всички здрави разуми“. Той също така заяви, че германските магистрали са “най-безопасните в света”.

Както ETSC отбеляза по това време, автомагистралите в Германия не са най-безопасните в света. Дори по европейски стандарти Германия се нарежда само на десето място сред страните, които публикуват данни за смъртта на милиард км пътуване по магистрала. Рискът от смърт на немска магистрала е около два пъти по-висок, отколкото на британски или датски.

Председателят на транспортния комитет на Бундестага Джем Йоздемир, зелен депутат, каза пред телевизия ARD: „Дебатът е подобен, в някои части на нашия политически елит, на опита да се говори с американските републиканци относно ограниченията на оръжията“.

Източник: etsc.eu


Новите превозни средства за електронна мобилност се нуждаят от независими проверки, казва Холандският съвет за безопасност

Category : Новини

Преглед от нидерландския съвет за безопасност на процедурите, довели до одобрение на детската количка Stint за използване по холандски пътища, казва, че „безопасността е подчинена на желанието за иновации в автомобилния транспорт“.

Четири деца загинаха, когато количката с електрическо – задвижване (подпомагане), с която пътуваха, се сблъска с влак на жп прелез през септември миналата година. Точните причини за сблъсъка не са публикувани досега, но независими разследвания, извършени както преди, така и след сблъсъка през септември 2018 г., са открили значителни проблеми с безопасността на дизайна на Stint – по-специално с неговия спирачен път.

Холандският съвет за безопасност, член и основател на ETSC, който публикува своите разследвания по-рано този месец, установи, че „при предположението, че строгите разпоредби по отношение на безопасността на движението по пътищата и безопасността на превозните средства ще попречат на иновациите, министърът наложи само минимални изисквания“ на превозните средства в така наречената категория „специални мотопеди“.

В случая със Stint, Съветът по безопасност установи, че както RDW – националният орган за одобрение на типа, така и SWOV, институтът за изследване на пътната безопасност, са направили отрицателни препоръки по отношение на превозното средство, но правителството продължи напред и го одобри за използване на обществеността пътищата така или иначе. И двете организации също спориха за по-строги проверки за безопасност на такива превозни средства, но бяха игнорирани.

Източник: etsc.eu


Френски департаменти, оставиха (за сега) 80 км / ч по селските пътища

Category : Новини

Нарастващ брой френски регионални власти (департаменти) се връщат отново в плановете за увеличаване на някои ограничения на скоростта на селските пътища от 80 км / ч на 90.

Франция намали националното ограничение на скоростта на 400 000 км неразделени селски пътища от 90 км / ч на 80 през юли миналата година – ход, който доведе до предотвратяване на 206 смъртни случая за една година, според официални данни.

Но през май френското правителство обяви, че ще промени закона, за да даде възможност на местните власти отново да повишат ограничението на скоростта, ако бъдат изпълнени някои други условия за гарантиране на високо ниво на пътна безопасност. Съобщението последва седмици на протести от движението на жълтата жилетка (gilets jaunes).

Досега обаче, 22 департамента заявиха, че няма да увеличат лимитите отново поради допълнителните изисквания за безопасност на движението по пътищата, според съобщенията в медиите.

Засега ограниченията на скоростта ще останат 80 км / ч, тъй като необходимите национални законови промени все още не са приети в закона, поради разногласия между двете френски камари на парламента.

Източник: etsc.eu


ETSC ПОДКРЕПЯ РАБОТНАТА ГРУПА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА УСТОЙЧИВА И БЕЗОПАСНА АКТИВНА МОБИЛНОСТ

Category : Новини

ETSC се свързва с 15 организации, за да призове създаването на нова „интергрупа“ на Европейския парламент, която да работи за устойчива и безопасна активна мобилност.

Интергрупите са неофициални работни групи на евродепутатите, организирани около теми от общ интерес, които може да не са добре обхванати от официалните комисии. 52 евродепутати от целия политически спектър досега заявиха, че ще подкрепят интергрупа.

Ролята на ETSC ще бъде да консултира групата как текущото преминаване към по-устойчиви и здравословни видове транспорт може да се извърши по начин, който подобрява безопасността за всички.

Надяваме се, че групата ще разгледа области, включително бъдещата транспортна стратегия на ЕС, Стратегията за градска мобилност и технологични въпроси като прилагане на нови стандарти за безопасност на превозните средства, C-ITS и автоматизация.

Депутатите, желаещи да подкрепят новата група, се насърчават да отпечатват и подписват декларация, която може да бъде изпратена по имейл до Фабиан Кюстер в Федерацията на европейските колоездачи до 12 декември. Окончателното решение за това кои предложени групи дават зелена светлина ще бъде взето в следващите месеци от Конференцията на председателите на Европейския парламент.

Източник: etsc.eu